شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

خدمات حسابداری ، جدول اکسل محاسبه اقساط تسهیلات بصورت ساده و پلکانی روش جدید و قدیم

  متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است. براساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات […]

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار 1383 تا 1394

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴ سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی را تعیین کردند.

چه اقلامي از پرداختهاي كارگاه در محاسبه عيدي و پاداش كارگران منظور  مي گردد ؟ آنچه كه مبناي محاسبه و پرداخت عيدي و پاداش پايان سال كارگران مشمول قانون كار قرار مي گيرد مزد و فوق العاده هايي است كه كارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دريافت مي دارد به عبارت ديگر مزايايي كه […]

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت : کارفرمایان می توانند کارگران خود را با ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته کنند.

تسليم الکترونيکي ليست حقوق کارکنان   به منظور تسهيل در دريافت اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق و جلب رضايت مؤديان محترم مالياتي و کاهش هزينه ها و صرفه جويي در زمان، سازمان امور مالياتي اقدام به طراحي و پياده سازي سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق نموده است. در اين سيستم اطلاعات پرداخت کنندگان و […]

استانداردهای مصوب حسابرسی

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word PowerPoint
۴۴۱۰ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۴۴۰۰ اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۴۱۰ بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۴۰۰ بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۸۰۵ استاندارد حسابرسی ۸۰۵ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰)
دانلود فایل
دانلود فایل
۸۰۰ استاندارد حسابرسی ۸۰۰ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص(تجدید نظر شده ۱۳۹۰ )
دانلود فایل
دانلود فایل
۷۲۰ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده
دانلود فایل
دانلود فایل
۷۱۰ اطلاعات مقایسه‌ای
دانلود فایل
دانلود فایل
۷۰۶ بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹
دانلود فایل
دانلود فایل
۷۰۵ اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹
دانلود فایل
دانلود فایل
۷۰۰ گزارشگری نسبت به صورتهای مالی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
دانلود فایل
دانلود فایل
۶۲۰ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۶۱۰ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی
دانلود فایل
دانلود فایل
۶۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۸۰ تاییدیـه‌ مـدیران‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۷۰ تداوم‌ فعالیت – تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۶۰ رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۵۰ اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۴۰ حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۳۰ نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون -تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۲۰ روشهـای‌ تحلیلـی‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۱۰ حسابرسی‌ نخستین‌ – مانده‌های‌ اول‌ دوره‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۰۵ تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۰۱ شواهد حسابرسی‌ – اقلام خاص
دانلود فایل
دانلود فایل
۵۰۰ شواهد حسابرسی -تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
دانلود فایل
دانلود فایل
۴۵۰ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
دانلود فایل
دانلود فایل
۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده(تجدید نظر شده ۱۳۹۳)
دانلود فایل
دانلود فایل
۳۲۰ استاندارد حسابرسی ۳۲۰اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۲ )
دانلود فایل
دانلود فایل
۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن(تجدیدنظر شده ۱۳۹۳)
دانلود فایل
دانلود فایل
۳۰۰ استاندارد حسابرسی ۳۰۰برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ )
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۶۵ اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۵۰ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۴۰ ‌مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی -تجدیدنظرشده۱۳۸۴‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۳۰ مستندسازی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۶
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۲۰ کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۱۰ قـرارداد حسابرسـی‌
دانلود فایل
دانلود فایل
۲۰۰ استاندارد حسابرسی ۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۱)
دانلود فایل
دانلود فایل
۱ کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
دانلود فایل
دانلود فایل
۰ مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
دانلود فایل
دانلود فایل

جهت دانلود به این آدرس مراجعه شود :

http://audit.org.ir/wfrmcodificatedstandardview.aspx

@HesabdaryCom استانداردهای مصوب حسابرسی

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

صفحه 1 از 11